نصر دالیا - شرکت توسعه و سرمایه گذاری

انواع پودر شیر خشک- پودر آب پنیر - پودر پنیر و پریمیکسها

اطلاعات تماس

ایران, خراسان رضوی, چناران, شهرک صنعتی چناران- صنعت 10- پلاک 6

۲۵ دی ۱۳۹۷