آردینه ایران

تولید انواع آرد -پودر کیکهای نیمه آماده - پودر بستنی - بیکینگ پودر - بهبود دهنده

اطلاعات تماس

011-42293130

011-42293133

ایران, مازندران, قائم شهر, جاده بابل -بعد از پل تلار-ابتدای عبور شمس-شرکت آردینه

۲۵ دی ۱۳۹۷