خشکبارطلایی پاسارگاد

تولید،فرآوری و رستینگ انواع مغزفندق

اطلاعات تماس

028-33221562

028-33221572

ایران, قزوین, قزوین, خیابان شهیدانصاری غربی - شرکت خشکبارطلایی پاسارگاد

۲۵ دی ۱۳۹۷