کشت و صنعت جوین - کارخانه اسید سیتریک

تولید اسید سیتریک منوهیدرات (آبدار) و آن هیدروز (خشک) با گرید خوراکی

اطلاعات تماس

051-45293528

051-45293200

ایران, خراسان رضوی, سبزوار, شهرستان جوین - شرکت کشت و صنعت جوین

۲۵ دی ۱۳۹۷