پشمک حاج عبدالله - بستنی اطمینان آذرگل

صمد روحی بلویردی

تولید انواع بستنی در طعم های مختلف و انواع پشمک و شیرینی های سنتی ایرانی

اطلاعات تماس

041-34328222

041-34328223

ایران, آذربایجان شرقی, تبریز, جاده تبریز آذرشهر -کیلومتر 35-شهرک صنعتی شهید سلیمی - 20متری دهم

۱۳ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعات بیشتر
Bastani Etminan Azargol
Producing of Many Kind of Ice Cream.Cotton Cand & Iranian Sweets.