حلوا شکری عقاب

اطلاعات تماس

۰۲۱-۲۲۸۷۸۲٣۵ ,۰۲۱-۲۲۸۷۰۷۶٣

۲۲۸۸۹۵۱۴ – ۰۲۱

ایران, تهران بزرگ, تهران بزرگ, خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر غفاری جنوبی، بن بست بهنیا، پلاک ۷

۱۴ اسفند ۱۳۹۷