بانک اطلاعات صنایع غذایی - در حال بروزرسانی

ردیفنام شرکتتاریخ به روز رسانی
1هپی مارک۳۰ دی ۱۳۹۷
2صنایع غذایی آذریشیل یورت۲۶ دی ۱۳۹۷
3صنایع غذایی انصاری۲۶ دی ۱۳۹۷
4صنایع غذایی بابایی۲۶ دی ۱۳۹۷
5صنایع غذایی پالیزسپاهان۲۶ دی ۱۳۹۷
6تک نان جنوب۲۶ دی ۱۳۹۷
7زرین کاوان یکتای ایرانیان (زعفران زرکیان)۲۶ دی ۱۳۹۷
8صنایع غذایی سولار۲۶ دی ۱۳۹۷
9شهد شاهنگ۲۶ دی ۱۳۹۷
10صنایع غذایی قافلانکوه۲۶ دی ۱۳۹۷
11صنایع غذایی گلشادمشهد۲۹ دی ۱۳۹۷
12ولوتینا -قند راهکارنوین صفادشت -صنایع غذایی۲۹ دی ۱۳۹۷
13ماشین سازی امیدی کارن لاهیج۲۹ دی ۱۳۹۷
14صنایع مودی۲۹ دی ۱۳۹۷
15صنایع هوای فشرده تبریز۲۹ دی ۱۳۹۷
16صنعتی پرند ماهتاب۲۹ دی ۱۳۹۷
17شونیز - صنعتی داداش برادر۲۹ دی ۱۳۹۷
18طعم ماندگار ترنگ اردکان۲۹ دی ۱۳۹۷
19ظروف استوانه ای صدف۲۹ دی ۱۳۹۷
20عالی تام فرد شیرین۲۹ دی ۱۳۹۷
21عسل گلرنگ۲۹ دی ۱۳۹۷
22عسل ملکه کردستان۲۹ دی ۱۳۹۷
23صنایع شکلات راندولا پارس۲۶ دی ۱۳۹۷
24علم و فن آوری سوبار (مطسا)۲۹ دی ۱۳۹۷
25صنایع حرارتی تاج فر۲۶ دی ۱۳۹۷
۱ ۲ ۳ ۴
۱۰۰ مورد، صفحه ۱ از ۴