بانک اطلاعات صنایع غذایی - در حال بروزرسانی

ردیفنام شرکتتاریخ به روز رسانی
1شیرین فام۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
2عمارت عالی داش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
3عایق بسپارنیکان۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
4ناب توکلی۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
5صنایع برودتی وحید۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
6گروه کندری - پروپاک۱ خرداد ۱۳۹۸
7مهتاب نوش قم - صنایع غذایی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
8نام آور دلیر -صنایع غذایی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
9نیوشا داریان - صنایع غذایی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
10قوطی سازی امیدان۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
11ماشین سازی ایران پک - رحمانی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
12ماشین سازی آلفا کندری۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
13صنایع مروارید پرگاس۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
14صنعت سازان نام آور۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
15گلستان عصاره - صنایع غذایی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
16صنعتکده پویا پلیمر۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
17صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
18صنعتی نوآور۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
19طاها صنعت رها۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
20طعام گستر بهار۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
21عسل رایحه خوانسار۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
22فراصنعت سازان کاج۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
23فراز کاویان۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
24واکیوم پارس۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
25گلچین خزر - صنایع غذایی۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱ ۲ ۳ ۴
۱۰۰ مورد، صفحه ۱ از ۴