ارتباط با بازار صنعت غذای فودنا

مدیریت: سعید زحمتکش

 

 

 
آدرس پستی : صندوق پستی،  195-16635
 
ساعت کاری :  9 الی 17 همه روزه -بجز ایام تعطیل
 
پنجشنبه ها 10 الی 13

 

تلفن: 28429475

 
دورنگار: 89786998